Life Members

Total IBS life-membership as on June, 2015 :1075


Please click on the member name to view/hide details. 1. Dr.M. Atreyi

 2. Dr. D. Balasubramanian

 3. Dr. A.K. Bhattacharya

 4. Dr. S.B. Bhattacharya

 5. Late Dr. D.P. Burma

 6. Dr. J.N. Chakraborty

 7. Dr. M. Chakravorty

 8. Dr. A. Chatterjee

 9. Dr. S.N. Chatterjee

 10. Dr. (Mrs) Keya Chaudhuri

 11. Dr. P.S. Damle

 12. Dr. A.B. Das

 13. Late Dr. N.N. Dasgupta

 14. Dr. C.J.M. D`Souza

 15. Dr. Girjesh Govil

 16. Dr. V.D. Gupta

 17. Dr. K.K. Kannan

 18. Dr. S.R. Kasturi

 19. Dr. S.S. Katiyar

 20. Dr. A.S. Kolaskar

 21. Dr. K.S. Korgaonkar

 22. Dr. (Mrs) V. Kothekar

 23. Dr. M. Maiti

 24. Dr. A. Mukherjee

 25. Miss Rama Nandi

 26. Dr. N.K. Notani

 27. Dr. R.P. Ojha

 28. Dr. M.W. Pandit

 29. Dr. R.K. Poddar

 30. Dr. S.K Poddar

 31. Dr. A.K. Rakshit

 32. Dr. S. Ramkumar

 33. Dr. Ch. Mohan Rao

 34. Dr. M.V.R. Rao

 35. Dr. K.B. Roy

 36. Dr. Mihir Roychaudhury

 37. Dr. A. Salahuddin

 38. Late Dr. N. K. Sanyal

 39. Dr. Anil Saran

 40. Dr. S.R. Shukla

 41. Late Dr. R. Srinivasan

 42. Dr. S.N. Tiwari

 43. Dr. Padmakumar Tripathi

 44. Dr. M.P. Venkatappa

 45. Dr. P.B. Vidyasagar

 46. Dr. M. Vijayan

 47. Dr. J.A. Yadav

 48. Dr. R.K. Yadav

 49. Dr. N. Yathindra

 50. Dr. K. Sundaram

 51. Dr. Kapur Mal Jain

 52. Dr. Rama Chandra Bindra

 53. Dr. G.S. Singhal

 54. Dr K.P.Mishra

 55. Dr. D. Dash

 56. Dr. Veenak Parnaik

 57. Dr. S.R. Bawa

 58. Dr. P.C. Mangal

 59. Late Dr. M. A. Vishwamitra

 60. Dr. T. P. Singh

 61. Dr. B.B. Singh

 62. Dr. K.R.K. Easwaran

 63. Late Dr. R. K. Mishra

 64. Late Dr. B. D. Nagchaudhuri

 65. Dr. M.P. Bansal

 66. Dr. N.K. Relan

 67. Dr. R.V. Hosur,

 68. Dr. P.C. Mishra

 69. Dr.(Mrs) K.K. Rohatgi-Mukherjee

 70. Dr.(Mrs) V. Aroskar

 71. Dr. S. Srinivasan

 72. Dr. D.V. Subbaiah

 73. Dr. D.V. Rai

 74. Dr. M.L. Garg

 75. Dr. Aseema Chatterjee

 76. Dr. B.P. Asthana

 77. Dr. P. Nandy

 78. Dr.(Mrs) Ruma Basu

 79. Dr. Rabi Majumdar

 80. Dr. S.K. Ghosh

 81. Dr. D. Dasgupta

 82. Dr. J.K. Dattagupta

 83. Dr.(Mrs) A. Poddar

 84. Dr. G. Bhaumik

 85. Dr.(Mrs) C. Chakrabarti

 86. Dr. B.K. Panda

 87. Dr. P.C. Tripathi

 88. Dr. V. Rama Murthy

 89. Dr. Satayananda

 90. Dr. S.M. Tuli

 91. Dr. P. Narayanan

 92. Late Dr. M. R. DAS

 93. Late Dr. A. K. Lala

 94. Dr. V. Prakash

 95. Dr.. V.V. Khole

 96. Dr. S.G. Kulkarni

 97. Mr. B.B. Kadu

 98. Mrs. Aruna D. Vinchurkar

 99. Dr. R. Acharya

 100. Dr. J. Chatterjee

 101. Dr. C.M. Pathak

 102. Dr. P.K. Sengupta

 103. Dr. D.K. Bhattacharya

 104. Mr. J. Hussan

 105. Dr. A.R. Thakur

 106. Dr.(Mrs) S. Ranganathan

 107. Dr. G.D. Baruah

 108. Dr. A.N. Phukan

 109. Dr. (Mrs) Minu Buragohain

 110. Dr. (Mrs) Nillofer Rahman

 111. Mr. S.R. Sailia

 112. Mr. N. Baruah

 113. Mr. M. Sarmah

 114. Dr. R. Tewari

 115. Dr. P. Datta

 116. Dr. K.V.R. Chary

 117. Dr. G.K. Jarori

 118. Dr. (Mrs) K. Usha Deniz

 119. Late Dr. M. M. Dhingra

 120. Dr. G. Krishnamoorthy

 121. Dr. (Mrs) Sudha Srivastava

 122. Dr. S. Mazumdar

 123. Dr.. K. Sridhara Alva

 124. Dr. N. Mukhopadhyay

 125. Dr. D.V. Behere

 126. Dr. Evans Coutinho

 127. Dr. H.M. Sonawat

 128. Dr. A. Madan

 129. Dr. A. Majumdar

 130. Dr. (Mrs) Sudha Mahajan

 131. Dr. V.D. Sood

 132. Dr. N. R. Jagannathan

 133. Dr. N. Gautam

 134. Dr. C.K Mitra

 135. Late Dr. J. Das

 136. Dr. V. M. Kulkarni

 137. Dr. M. N. Possuswamy

 138. Dr. V. R. Patwardhan

 139. Dr. (Mrs) Ritu Barthwal

 140. Dr. Nripesh Chandra Ghosh

 141. Dr. (Mrs) Krishna Dalal

 142. Dr. (Mrs). Punit Kaur

 143. Dr. Gita Subba Rao

 144. Dr. (Mrs) Bandana Khandelwal

 145. Dr. Mrigank

 146. Dr. (Mrs) Meera Ramrakhiani

 147. Dr. Jayasri Basak

 148. Dr. Amitabha Chattopadhyay

 149. Late Dr. Dilip S. Hebbalkar

 150. Dr. Arun Kumar Pal

 151. Dr. (Mrs) Radha Bhattacharya

 152. Dr. A.B. Sanyal

 153. Dr. Saad Tayyab

 154. Dr. Nanda B. Joshi

 155. Dr. (Mrs) Preeti G. Joshi

 156. Dr. G. Suresh Kumar

 157. Miss Dipanwita Debnath

 158. Dr. Ram Chandra Yadav

 159. Dr. Chanchal K. Das Gupta

 160. Dr. Ashesh Nandy

 161. Dr. C.L. Khetrapal

 162. Dr. Utpal Chandra Chaudhuri

 163. Dr. A.N. Maitra

 164. Dr. Arun V. Panat

 165. Mr. B. Phani Raja Rao

 166. Dr. (Mrs) Nandini Ghosh

 167. Dr. (Mrs) Pratima Sur

 168. Dr. S.N. Sanyal

 169. Dr. (Mrs) Bimla Nehru

 170. Dr. Samaresh Mitra

 171. Dr. (Mrs) M.R. Rajeshwari

 172. Dr. L.S. Yadav

 173. Mr. Sanjay S. Supe

 174. Shri A Sreeramulu

 175. Dr. P. Ramesh Narayana

 176. Dr. P. Suresh Narayana

 177. Dr. Vasantha Pattabhi

 178. Dr. G. Sahanmugam

 179. Dr. D. Velmurugan

 180. Dr. S. Parthasarathy

 181. Dr. E. Subramanian

 182. Dr. S.S. Rajan

 183. Dr. B. Jayaram

 184. Dr. M.V. Hosur

 185. Dr. (Miss) Rajani R. Joshi

 186. Dr. B. Swaramakrishna

 187. Dr. S. Suresh

 188. Ms. K.S. Raghunathan

 189. Ms. N.L.S. Vidyasagar

 190. Shri K.D. Garkhal

 191. Dr. C.N. Khobragde

 192. Dr. B.S. Prabhananda

 193. Shri Gurinder Singh Nanda

 194. Dr. B. Gopalakrishna

 195. Dr. S. Venkata Naidu

 196. Dr. (Mrs) Sudha Deshmukh

 197. Shri A. Ramakrishna

 198. Ms. Kavita Kuchroo

 199. Dr. G. Gopala Krishna

 200. Dr. Dinkar M. Salunke

 201. Mr. Milan Banerjee

 202. Dr. C.M. Gupta

 203. Dr. Vinay Kumar

 204. Dr. Mulghala Ramanathan

 205. Shri A. N. Bidwe

 206. Dr. Vinit K. Rastogi

 207. Dr. Vidya Raghunathan

 208. Dr. Dinkar Sohal

 209. Mr. Pomila Dhar

 210. Dr. A.K. Bakhshi

 211. Dr. S.K. Sikdar

 212. Dr. C. Ramakrishnan

 213. Dr. S. Vishveshwara

 214. Dr. M. R. N. Murthy

 215. Dr. K. Suguna

 216. Dr. Manju Bansal

 217. Dr. S. K. Brahmachari

 218. Dr. R. Varadarajan

 219. Dr. K. L. Khanduja

 220. Dr. P. Balaram

 221. Dr. Ashok Banerjee

 222. Dr. D. Chattopadhyay

 223. Dr. Kalyan Das

 224. Dr. A. Surolia

 225. Dr. P. Kaliannan

 226. Dr. P. Venuvanalingam

 227. Dr. P. Thomas Muthiah

 228. Dr. Subrata Barman

 229. Dr. N. R. Kalla

 230. Dr. F. S. Nandel

 231. Dr. R. K. Vyas

 232. Dr. Suparna Taneja

 233. Dr. Jai Kumar Kaushik

 234. Dr. P. Raghunathan

 235. Dr. V. Ramesh Babu

 236. Dr. Suman Jana

 237. Dr. Debabrata Saha

 238. Dr. Kumud Kumar Singh

 239. Dr. Anusandhan Lihiri

 240. Dr. Arghya Ray

 241. Dr. G. P. S. Raghava

 242. Dr. K. D. S. Yadav

 243. Dr. Durga Prasad Ojha

 244. Dr. Arun Kumar Pant

 245. Dr. Amit Kumar Jana

 246. Dr. Anantadeb Chattopadhyay

 247. Dr. Prasanta Kumar Pal

 248. Dr. Jayanti Guha Roy

 249. Dr. Abhijit Chakrabarti

 250. Dr. Chaitali Mukhopadhyay

 251. Dr. P. S. Parvathanathan

 252. Mrs. Asha Bhusan

 253. Dr. Sukesh R Bhaumik

 254. Dr. Arvind Srivastava

 255. Dr. Prasant K. Patel

 256. Dr. Sarata Sahu

 257. Dr. Gunjan Agarwal

 258. Dr. Monoj Raje

 259. Dr. Mohendra Nath Bora

 260. Dr. Amit Ghosh

 261. Dr. Sakhra Shah

 262. Dr. Debasish Bhattacharyya

 263. Dr. Srinarayan Ojha

 264. Dr. Bidyut Roy

 265. Dr. Nitai P. Bhattacharyya

 266. Dr. Soumen Basak

 267. Dr. B.B. Biswas

 268. Dr. A. N. Bhaduri

 269. Dr. Dhananjay Bhattacharya

 270. Ms. Amita Sinha

 271. Dr. B. P. Chatterjee

 272. Dr. Gour Pada Pal

 273. Dr. Faizan Ahmad

 274. Dr. R. D. Singh

 275. Dr. Arunkumar Vasant Chitre

 276. Dr. H. B. Bohidar

 277. Dr. Viney Jain

 278. Dr. N. K. Chaudhury

 279. Dr. B. S. Dwarakanath

 280. Dr. V. Sitaramam

 281. Mr. Jitendra Sharma

 282. Mr. Tapas Saha

 283. Dr. V. P. Gupta

 284. Dr. R. H. Duncan Lyngdoh

 285. Dr. Vikas Rishi

 286. Mr. Poresh Boruah

 287. Dr. Shakir Ali

 288. Dr. Zulfiquar Ahmed

 289. Dr. Masroor Alam Baig

 290. Dr. Chandan Raichaudhury

 291. Dr. Alpana Seal

 292. Dr. Anjan Dasgupta

 293. Mr. Pulak Kumar Roy

 294. Dr. Suman Das

 295. Mr. Ramesh Kumar Yadav

 296. Mr. Rakesh Kumar Tiwari

 297. Dr.. Ashok K. Kulkarni

 298. Mr. Satyaban Gour

 299. Dr. Dipankar Chatterji

 300. Dr. Bina Chandani

 301. Dr. B.V.B. Reddy

 302. Dr. P. V. Balaji

 303. Mr. A. Arockiasamy

 304. Ms. K. Subashini

 305. Dr. M. Chandrasekaran

 306. Dr. C. S. Sundaram

 307. Dr. M. I. Khan

 308. Ms. Sangita Majee

 309. Ms. Sukanya Chakrabarti

 310. Mr. Romit Majumdar

 311. Ms. Mili Das

 312. Ms. Usha Padmanabhan

 313. Mr. S. Moses Dennison

 314. Dr. Bidisha Sengupta

 315. Ms. Sumana Pal (nee Guha)

 316. Mr. Gopal Khetawat

 317. Mr. Suvobroto Nandi

 318. Mr. Partha Pratim Datta

 319. Dr. Rahul Banerjee

 320. Dr. Adhikarla Suryanarayana

 321. Dr. Anil Kumar

 322. Dr. Mukesh Kumar Raval

 323. Dr. Bhabatarak Bhattachary

 324. Dr. M. Balasubramanyam

 325. Dr. Subrata Banerjee

 326. Dr. Bhagyawant Sameer Singh

 327. Dr. A. Bhatnagar

 328. Dr. V. S. Chauhan

 329. Dr. Ranjan Sen

 330. Dr. Munna Sarkar

 331. Dr. Shandar Ahmad

 332. Dr. Shivadhar Sharma

 333. Dr. G. S. Lakshmikanth

 334. Ms. K. Sridevi

 335. Dr. M.M.G. Krishna

 336. Dr. Sudipta Maiti

 337. Dr. Anant B. Patel

 338. Dr. B. D. Malhotra

 339. Dr. Rajaram Swaminathan

 340. Dr. Uttam Kumar Samanta

 341. Dr. Kunal Ray

 342. Dr. Parul Chakrabarti

 343. Dr. Prashant V. Desai

 344. Dr. Pratima. M

 345. Dr. R.D. Mathad

 346. Dr. H. S. Atreya

 347. Dr. S. N. Upadhyay

 348. Dr. Savita Josephine Tauro

 349. Dr. Meena Kamyalkar

 350. Dr. Rajiv Bhat

 351. Dr. Rajiv Dutta

 352. Dr. K. V. Ramanathan

 353. Mrs. Mamata H. Kombrabail

 354. Dr. Rizwan Hasan Khan

 355. Dr. Prem Chandra Pal

 356. Dr. P. R. Patnaik

 357. Dr. Swati Prasad

 358. Mr. N Manoj

 359. Mr. S. Sri Krishna

 360. Dr. Madi Vidya Sagar

 361. Mr. Satinder S. Rawat

 362. Ms. R. Rukmini

 363. Dr. Indra Brata Jha

 364. Dr. Jagannadham V. Medicherla

 365. Dr. Ira

 366. Mr. Sayan Gupta

 367. Dr. Parijat Sengupta

 368. Dr. Ainavarapu S.R. Koti

 369. Dr. Neel Sarovar Bhavesh

 370. Dr. V.V.N. Ravikishore

 371. Dr. J. Balaji

 372. Dr. Anil Kumar Singh

 373. Ms. R. Thenmalarchelvi

 374. Mr. Anurag Varshney

 375. Mr. K. Rajaraman

 376. Mr. Bichitra Kumar Biswal

 377. Mr. Gosu Ramachandraiah

 378. Mr. Sunando Datta

 379. Dr. Mahua Ghosh

 380. Dr. Sanjay C. Panchal

 381. Dr. S. Aravamudhan

 382. Mr. P. Satheesh Kumar

 383. Dr. Johnson Agniswamy

 384. Mr. Prem Raj Bernard Joseph

 385. Late Dr. Zita Lobo

 386. Ms. Tranum Kaur

 387. Dr. Amisha Kamal J.K

 388. Dr. Lata Shukla

 389. Dr. Kanwal Jeet Kaur

 390. Dr. D. Loganathan

 391. Ms. T. Hema Thanka Christlet

 392. Ms. Usha B. Nair

 393. Mr. Anirban Ghosh

 394. Dr. B.N. Pandey

 395. Mr. Suman Kundu

 396. Ms. Monica Sundd

 397. Dr. Pampi Sarkar

 398. Dr. Purnanda Guptasarma

 399. Dr. K.V. Radha Kishan

 400. Dr. C. Raman Suri

 401. Dr. Shekhar C. Mande

 402. Dr. Basuthkar J. Rao

 403. Dr. Vinod Bhakuni

 404. Dr. H. S. Subramanya

 405. Dr. Rani Parvathy V.

 406. Dr. Y. U. Sasidhar

 407. Dr. (Ms) Nagasuma Chandra

 408. Dr. K. Sekar

 409. Dr. (Ms) Sangeeta Kulkarni

 410. Mr. Atta Ahmad

 411. Dr. S. Durani

 412. Dr. R. Malathi

 413. Ms. K. Beena

 414. Ms. G. Chakshumathi

 415. Mr. Suvobrata Chakravarty

 416. Dr. Reena Gupta

 417. Ms. Jyoti U. Gaikwad

 418. Ms. Geetanjali Bansal

 419. Dr. R. S. Chaughule

 420. Mr. Subhasis Bandopadhyay

 421. Dr. Mainak Majumdar

 422. Mr. C. P. Swaminathan

 423. Ms. Shilpa Rao

 424. Ms. Sriparna Majumdar

 425. Dr. C. Gopimohan

 426. Ms. Debashree Bandyopadhyay

 427. Dr. P. Harikumar

 428. Mr. Mukesh Kumar

 429. Ms. Subhagata Ghosh

 430. Ms. V. Sheeja Vasudevan

 431. Mr. Madhusudan M.S.

 432. Miss. S. Banumathi

 433. Miss. Shakti Sahi

 434. Dr. Srinivasan Ramachandran

 435. Mr. Surendra H. Sanghvi

 436. Md. Kalimullah

 437. Dr. Paramita Ghosh

 438. Dr. Bikash Ranjan Pattnaik

 439. Dr. E. Rajasekaran

 440. Mr. Devesh Kumar

 441. Dr. Amitabha Adhikary

 442. Dr. Debasis Dash

 443. Dr. Viksita Vijayrengiya

 444. Samudrala Gourinath

 445. Mr. Pravindra Kumar

 446. Mrs. Neelima Alam

 447. Mr. R. Vijayaraghavan

 448. Ms. Jyoti Kumar

 449. Mr. M. Paramasivam

 450. Mr. Javed Ahmed Khan

 451. Ms. Manjula Khubchandani

 452. Dr. (Mrs) Uma Sharma

 453. Dr. Mahesh Kumar

 454. Mr. K. Saravanan

 455. Dr. A. Srinivasan

 456. Dr. Mahaveer N Degaonkar

 457. Dr. Surjit B. Dixit

 458. Mr. Shashank Deep

 459. Dr. (Smt.) Gulnaz Begum

 460. Dr. Ajay Kumar

 461. Dr. S. Kumar

 462. Dr. (Mrs) Sharmistha Dey

 463. Dr. Savita Yadav

 464. Dr. Subhendu Ghosh

 465. Dr. Anil Kumar

 466. Ms. Parul Kalra

 467. Mr. Shashank Pataskar

 468. Ms. Shailly Tomar

 469. Mr. Rajendra Kumar Singh

 470. Mr. Nagendra Singh

 471. Dr. Suneel Kateriya

 472. Mr. S. Thiyagarajan

 473. Mr. A. Abdul Ajees

 474. Ms. S. Deepthi

 475. Mr. T. Lakshmanan

 476. Dr. Suparna Sengupta

 477. Mr. Salman Muzammil

 478. Mr. Sudip Kundu

 479. Mr. N. Pappayee

 480. Ms. J. Shobini

 481. Mr. Achintya Das

 482. Dr. D..K. Kapur

 483. Mr. K. Chandrasekar

 484. Dr. Urmila Patel

 485. Dr. R. Sanjeevi

 486. Dr. Puniti Mathur

 487. Dr. R. Bhaskaran

 488. Dr. Anjana Bhardwaj

 489. Dr. Sajas S. Supe

 490. Dr. Dr. R. Ravichandran

 491. Dr. D. Kaul

 492. Dr. Ashok Kumar Gupta

 493. Dr. Chitra Dutta

 494. Dr. Y. Swarnalatha

 495. Dr. Anjana Bharadwaj

 496. Ms. Tranum Kaur

 497. Mr. Pramod K. Avti

 498. Dr. Praveen Singh

 499. Dr. S.P. Gupta

 500. Dr. R.C. YashRoy

 501. Dr. R. Sankaranarayanan

 502. Dr. Satish Kumar

 503. Dr. K.A. Jaleeli

 504. Dr. A. Ahmad

 505. Dr. A.G. Appu Rao

 506. Mr. Anoop M. Saxena

 507. Dr. Pamita Awasthi

 508. Ms. Manpreet K. Narang

 509. Ms Monica

 510. Dr. R. Jeevan Kumar

 511. Dr. Suprabha Nayar

 512. Dr. Sangita Aggarwal

 513. Dr. Nabanita Nag

 514. Dr. Arvind M. Kayastha

 515. Dr. S. Krishnaswamy

 516. Mr. H. Raghuraman

 517. Miss Devaki A. Kelkar

 518. Miss Soumi Mukherjee

 519. Ms Madhumita Guha

 520. Dr. Purnima Kaul

 521. Ms. Mahima Kaushik

 522. Dr. Shrikant Kukreti

 523. Mrs. Jyotshna Sharma

 524. Dr. Kautuk K. Sardar

 525. Dr. Dnyaneshwar U. Bawankule

 526. Mr. Shilvant D. Vasantrao

 527. Dr. Ayubkhan J.K. Pathan

 528. Dr. Mohd I. Iqbal

 529. Dr. Kalyan G. Joshi

 530. Dr. Kailas I. Khandagale

 531. Dr. Amit Das

 532. Dr. R.P. Bajpai

 533. Dr. Nilashis Nandi

 534. Dr. Sunil Nath

 535. Dr. Sidhart P. Sarma

 536. Dr. Tapan K. Chaudhuri

 537. Dr. Chaitanya G. Chinawale

 538. Mr. Vidyasagar S. Davidas

 539. Dr. Amarnath Chatterjee

 540. Dr. Ashutosh Kumar

 541. Dr. Reeta R. Gupta

 542. Dr. Pardeep S. Sidhu

 543. Dr. Surat Kumar

 544. Mr. K. Vengadesan

 545. Dr. Parminder Kaur

 546. Dr. Prasanna K.

 547. Dr. A. Vamsi Krishna

 548. Dr. Ashok Sharma

 549. Dr. Ranjan K. Nanda

 550. Dr. Ravi P. Barnawal

 551. Dr. Gurunathan Jayaraman

 552. Ms. Prashansa Agrawal

 553. Dr. Ajay Vasishth

 554. Mr. M.R. Reddy

 555. Dr. Ramreddy Tippana

 556. Dr. Sulakshna Mukherjee

 557. Dr. P M Krishna Mohan

 558. Dr. Urmila Kulkarni-Kale

 559. Dr. Sangeeta V. Sawant

 560. Ms. G. Sunitha Manjari

 561. Shri Shriram G. Bhosle

 562. Dr. Sourav Ganguli

 563. Devi Nand Singh,

 564. Dr. Krishna Pal Singh,

 565. Ajuna Arora, Project Assistant,

 566. Dr. T. Sivaraman, Reader,

 567. Dr. Raghuvir Ramakant Sinai Pissurlenkar,

 568. Dr. Subhash Chander Gangar, CSIR-SRF,

 569. Anamika Awasthi, SRF,

 570. Avneet Saini,

 571. Reena Saini

 572. Rajsekhar Paul

 573. Dr. Rama Vaidyanathan

 574. S. Latha

 575. P. Selvamani

 576. Bupesh G.

 577. Dr. P. Suresh Kumar

 578. Dr. S. Arunachalam

 579. Dr. P.M. Dongre

 580. Rahul Saudagar

 581. Miss Swati Satyavan Patil

 582. Ms. Pooja Khanna

 583. Ms. Punita Bhalla

 584. Ms. Sapna Kumari

 585. Dr. Prakash S.

 586. Dr. C. Karunakaran

 587. S. Raja Singh

 588. Mr. Pratap Singh Chauhan

 589. Shri Kiran S. Nikam

 590. Kailas M Kature

 591. Shri Pravin T. Dhepe

 592. Dr. Babar Rahul

 593. Shri Sasane P. Limbraj

 594. Shri Jagtap P. Kachru

 595. Dr. Sujeet K. Mewar

 596. Dr. S. Senthil Kumaran

 597. Shri Tanveer A. Dar

 598. Shri Dasara R. Gayathri

 599. Dr. R. Rajkumar

 600. Shri R. Ilayaraja

 601. Dr. Pallavi Tripathi

 602. Ms Krithika Balasubramanian

 603. Dr. Sorav Haldar

 604. Shri Gupta V. Kanhiyadal

 605. Shri Naveen Kaushal

 606. Dr. R. Vijayakrishnan

 607. Shri Dhanya Kumar, G

 608. Ms. Kakali Bhadra

 609. Md. Maidul Islam

 610. Shri. D.V. Raghu Ram

 611. Dr. T. Seethalakshmi

 612. Mr. Abhay Kumar Thakur

 613.  

 614. Miss Sushmita Bhattacharya

 615. Dr. Paul Raj R.

 616. Mr. Ashutosh Dhingra

 617. Miss Swagata Chakraborty

 618. Mr. Mirage Singh

 619. Mr. Pankaj Kumar

 620. Dr. Balvinder Singh

 621. Dr. Karthikeyan Subramanian

 622. Mr. Shailender Singh Kanwar

 623. Dr. Kanwar Vikas Singh

 624. Dr. Harpreet Kaur Saini

 625. Dr. K. Veluraja

 626. Mr. Shivesh Kumar

 627. Miss Alka Dwevedi

 628. Dr. Shalmoli Bhattacharyya

 629. Dr. Ranvir Singh

 630. Miss Lata Chauhan

 631. Mrs. Gunjan Pandey

 632. Dr. Kapil Bhati

 633. Dr. H.R. Bairagya

 634. Dr. Ashok Kumar Jaiswal

 635. Mr. P. B. Shashikanth

 636. Dr. D. S. Jadhav

 637. Dr. Kakoli Bose

 638. Miss Arunima Chaudhuri

 639. Dr. Ramendra K. Singh

 640. Dr. Hariprasad, G.

 641. Dr. S.K. Mohan

 642. Mr. Durgesh K. Dwivedi

 643. Dr. Aditya P. Sahoo

 644. Miss Rani G. Sah

 645. Mr. Amit Kumar

 646. Dr. Amit Kumar Dash

 647. Dr. Raman Manoharlal

 648. Dr. Siddharth Roy

 649. Shri D. Radha Krishna

 650. Shri Kushuma Bisht

 651. Miss Kamaldeep Gill

 652. Dr. Kuldeep Kaushik

 653. Dr. Nadeem A. Ansari

 654. Ms Vandana Sharma

 655. Shri Lokesh Nigam

 656. Shri Ravi Kumar Singh

 657. Dr. Pratiksha Raghuwanshi

 658. Shri M. Balasubramanian

 659. Dr. Jitendra Vashist

 660. Dr. Krishnananda Chattopadhyay

 661. Shri Maidul Hossain

 662. Smt. Sebanti Roy Chowdhury

 663. Miss Puja Paul

 664. Dr. Prabal Giri

 665. Miss V. Sharma

 666. Miss Poonam Thakur

 667. Shri Anil Kumar

 668. Miss Sonia Chauhan

 669. Miss Lalita Tonwar

 670. Miss Renuka Ganger

 671. Miss Nanika Kansal

 672. Miss Harmandeep Kaur

 673. Miss Payal Bhardwaj

 674. Dr. Navneet Singh Chaudhary

 675. Miss S. Kaur

 676. Shri Amit Kumar

 677. Miss Pooja Gupta

 678. Shri Abhishek S. Srivastava

 679. Shri Nazish Abdullah

 680. Miss Esha Pandita

 681. Miss Arshdeep Sidhu

 682. Shri M.V.S. Kumar

 683. Shri Akalabya Bissoyi

 684. Dr.Mahesh S. Chandak

 685. Shri Pranab K. Mohapatra

 686. Shri Sunav Dutta

 687. Shri Pradeep K.

 688. Dr. Ram R. Sarkar

 689. Shri Biswajit Roy

 690. Miss Bodade R. Gulabrao

 691. Shri Sayan Mondal

 692. Dr. M. V. Jagannadham

 693. Shri Sagar S. Jagtap

 694. Miss Sheela Khanwani

 695. Dr. A. Gopala Krishna

 696. Dr. Mandhar Deshmukh

 697. Shri G. Ravi Kumar

 698. Shri T. M. Reddy

 699. Smt. V. Laxmi Devi

 700. Dr. C. Suguna

 701. Smt. A. Sharada Devi

 702. Dr. T. Ramakrishna Murti

 703. Dr. B. Raman

 704. Shri P. Gopala Krishna

 705. Dr. C. Sivakama Sundari

 706. Smt. C. Subbalakshmi

 707. Dr. V. Krishnakumari

 708. Dr. Vijaya Gopal

 709. Dr. R. Nagaraj

 710. Dr. Abhijit Mitra

 711. Dr. S. C. Yadav

 712. Dr. C. Ratna Prabha

 713. Dr. Timir Tripathi

 714. Shri Sudhir K. Singh

 715. Shri Aditya K. Padhi

 716. Shri Mainak G. Roy

 717. Dr. S.N. Gummadi

 718. Dr. Apurba K. Sau

 719. Shri S. Kumar

 720. Dr. N. M. Rao

 721. Dr. V. Srinivas

 722. Dr. K.S. Rao

 723. Miss Debashree Basu

 724. Shri A. Ghosh

 725. Dr. R. Sankararamakrishnan

 726. Shri T.K. Tyagi

 727. Smt. Garima Singhal

 728. Shri Amit Kumar

 729. Dr. P. Venkatesu

 730. Shri Kirtikumar B. Patel

 731. Smt. K.R. Srivastava

 732. Shri Bhupesh Goyal

 733. Dr. Cyrac Peter

 734. Shri G.V. Hanumant

 735. Dr. Gauri R. Kulkarni

 736. Shri V.S. Jadhav

 737. Shri Wasim A. Sayyad

 738. Md T. Rehman

 739. Shri S.U. Ullah

 740. Shri S. Rahman

 741. Miss Mayanka Awasthi

 742. Miss Sheetal Uppal

 743. Shri Peeyush Ranjan

 744. Shri M. Shandilya

 745. Dr. D. Swati

 746. Dr. Prateek Pandya

 747. Shri Vinod Kumar

 748. Smt. Bommana Sudha Rani

 749. Dr. Umesh Yadava

 750. Dr. Biswajit Pal

 751. Dr. Mrs. Maya S. Nair

 752. Dr. Usha Saxena

 753. Shri Atul Kumar Srivastava

 754. Dr. Heetesh Yashvantbhai Joshi

 755. Dr. Milind Abhimanyu Nisargandha

 756. Shri Anoop Rawat

 757. Dr. K. Saraboji

 758. Shri Shaikh Thahir Basha

 759. Ms. Sharda Kumari

 760. Dr. N. Latha

 761. Dr. Pon. Sathya Moorthy

 762. Shri .Abhinav K.V.

 763. Dr. Amlan Kumar Das

 764. Mrs. Anu V. Chandran

 765. Shri Pawan Kumar

 766. Dr. Dhabaleswar Patra

 767. Mr. Sagar Chittori

 768. Shri M. Selvaraj

 769. Mr. Thyageshwar Chandran

 770. Mr. Sheikh Mohammed Arif

 771. Dr R.S. Rajmani

 772. Dr. Ashwini Kumar Thakur

 773. Miss A.L. Susmitha

 774. Dr. Asimul Islam

 775. Dr. B D Nageswara Rao

 776. Mr. Abdul Haneefa K.

 777. Dr. Rajan Patel

 778. Dr. Ashwani Koul

 779. Manpreet Kaur Saini

 780. Miss. Pinky Sharma

 781. Mr. Chandan Rana

 782. Miss Shruti

 783. Mr. Honit Piplani

 784. Mr. Vivek Vaish

 785. Miss. Neha Singla

 786. Miss Jasmine Sati

 787. Mr. Narinder Kaur

 788. Miss Prachi Gupta

 789. Miss Roobee Garla

 790. Miss T. Richa

 791. Shri D. Sivakumar

 792. Dr. Rupa Mukhopadhyay

 793. Shri Manas Kumar Sarangi

 794. Mrs. Sreeja Chakraborty

 795. Ms. Shalini

 796. Mr. Piyush Kumar

 797. Ms. Rachna Tomar

 798. Mr. Dushyant Kumar Garg

 799. Mr. Ankit Srivastava

 800. Ms. Neha Jain

 801. Ms. Megha Goyal

 802. Ms. Sutapa Mondal Roy

 803. Dr. Kaushik Sengupta

 804. Dr. Padmaja Prasad Mishra

 805. Professor Sajal Chakraborti

 806. Dr. Sunita Patel

 807. Mr. Sudhir Kumar

 808. Dr. Ashish Arora

 809. Mr. Manish Kumar Jain

 810. Ms. Pallavi Manral

 811. Dr. Mohd. Tashfeen Ashraf

 812. Mr.Mohd. Shafique

 813. Ms. Radhika Rani

 814. Dr. Tanzeer Kaur

 815. Dr. Rajat Sandhir

 816. Dr. Haseeb Ahsan

 817. Mr. Anurag Sharma

 818. Dr. Vishvanath Tiwari

 819. Miss Moni Kumari

 820. Dr. Suresh Kumar Kailasa

 821. Dr.Aman Jairajpuri

 822. Miss T R K Priya Darzini

 823. Ranjeet Singh Mahla

 824. Dr. Md. Imtaiyaz Hassan

 825. Dr. B. Anand

 826. Dr. Lokesh A Rukmanagadachar

 827. Dr. Jitender Kataria

 828. Mr. Md. Sazzad Khan

 829. Mr. Mohd. Farhan Ali

 830. Ms. Anju Singh

 831. Miss Savita Joshi

 832. Ms. Swati Mahendru

 833. Dr. Chandra Verma

 834. Dr. Venuka Durani Goyal

 835. Dr. Ruchi Anand

 836. Dr. Aftab Ahmad Sulaiman

 837. Dr. Ashok K Varma

 838. Miss Saami Ahmed

 839. Ms. Swati Chaudhary

 840. Mohan Kumar

 841. Dr. Sujoy Mukherjee

 842. Dr. Ankona Datta

 843. Dr. Jyotishman Dasgupta

 844. Dr. Syed Mohammed Shoaib

 845. Ms. Vidhula Ahire

 846. Ms. Siji Cyriac

 847. Dr. Niraj Kumari

 848. Dr. Vigneshwar Ramakrishnan

 849. Dr. Atul Shrikrishna Dange

 850. Dr. D. Sundar

 851. Dr. Ravindra Venkatramani

 852. Mr. Vaibhav G Patil

 853. Dr. Lallan Mishra

 854. Ms. Sarita Tripathy

 855. Dr B Padmanabhan

 856. Dr. Yogendra Sharma

 857. Mr. G. Jithender Reddy

 858. Dr. Md. Imtaiyaz Hassan

 859. Dr. Jayati Sengupta

 860. Dr. Kasturi Mukhopadhyay

 861. Mr. Kallol Bera

 862. Mr. Sujay Ghosh

 863. Ms. Anupa Majumdar

 864. Mr. Subhas Chandra Bera

 865. Miss Moupriya Nag

 866. Mrs. Mousumi Banerjee

 867. Dr. Shahzad Ahmad Sulaiman

 868. Mr. Uttam Pal

 869. Dr. Nakul Chandra Maiti

 870. Dr. Dinesh Kumar

 871. Mr. Samir Gupta

 872. Mr. Aditya Iyer

 873. Dr. Himanshu Ojha

 874. Ms. Shilpi Show

 875. Mr. Trinath Chowdhury

 876. Dr. Abiral Tamang

 877. Dr. Virendra Gomase

 878. Dr. Mohd. Tabish Qidwai

 879. Dr. Haribhau Mohan Gholap

 880. Dr. Javed Masood Khan

 881. Mr. Jameel G Jargar

 882. Dr. Md. Mashkoor Alam

 883. Mr. Amit Alok

 884. Mrs. Mugdha Sanjay Patki

 885. Mrs. Vidya Hiren Patil

 886. Miss Sudeepa Rajan

 887. Dr. Kalyan Sundar Ghosh

 888. Dr. M. Lakshmi Prava

 889. Dr. D Zarena

 890. Dr. S Thamotharan

 891. Dr. U. Venkatasubramanian

 892. Mrs. Vaishali Nitin Wadekar

 893. Dr. P Karthe

 894. Mr. Khalid Anwer

 895. Dr. Manali Datta

 896. Dr. Satya Tapas

 897. Dr. K Rajagopal

 898. Mr. Rahul Yadav

 899. Dr. Dileep Vasudevan

 900. Dr. G S Gupta

 901. Ms. Fatima Kamal Zaidi

 902. Dr. Lipika Adhya

 903. Dr. Dipesh Kumar Trivedi

 904. Mr. Sanjay Kumar Dey

 905. Dr. Tarunkumar Bhatt

 906. Mr. Parijat Sarkar

 907. Ms. Nipa Basak

 908. Mr. G. Aditya Kumar

 909. Ms. Sreetama

 910. Dr. Kamatchi Sankaranarayanan

 911. Dr. Bijay Kumar

 912. Dr. Santosh Kumar Upadhyay

 913. Dr. Suyambu Kesava Vijayan. R

 914. Dr. Gourab Kanti Das

 915. Dr. Pinak Chakrabarti

 916. Miss Huma Naz

 917. Mr. Alok Mishra

 918. Ms. Sneha Roy

 919. Dr. Jaydeb Chakrabarty

 920. Dr. Surajit Basak

 921. Ms. Khushboo Gulati

 922. Ms. Lakshmi Maganti

 923. Mr. Samapan Sikandar

 924. Mrs. Katta Suma

 925. Professor Indira Ghosh

 926. Ms. Priyanka Singh

 927. Ms. Bhagyashree D Rao

 928. Dr. Arun K Shukla

 929. Mr. Debamalya Gupta

 930. Mr. Sharath Chandra S P

 931. Dr. Aditya Kumar Singh

 932. Mr. Kanchan Karki

 933. Dr. Sunita Negi

 934. Dr. Venus Singh Mithu

 935. Dr. Md. Faiz Ahmad

 936. Dr. Cukkemang Abhishek

 937. Mr. Deep Bhattacharya

 938. Dr. Sneharani A H

 939. Professor Pramod Wasudeo Ramteke

 940. Dr. Ashutosh Gupta

 941. Dr. Surekha K Satpute

 942. Dr. Ashwini Bhagwanrao Salunkhe

 943. Dr. Rakesh Shamsunder Joshi

 944. Dr. Sneha Sudha Komath

 945. Dr. Vineet Gupta

 946. Mrs. Swagata Das

 947. Mr. Nithin C

 948. Mr. Sunandan Mukherjee

 949. Mr. Mashihuzzaman

 950. Dr. Amita Barik

 951. Mr. Shadab Kazmi

 952. Miss Smita P Pilla

 953. Ms. Farha Naz

 954. Dr. Ranjit Prasad Bahadur

 955. Mr. Mohd. Ahmar Rauf

 956. Dr. Sarika Saxena

 957. Dr. Kalyan Giri

 958. Ms. Garima Verma

 959. Mr. Akshay Kumar Ganguly

 960. Dr. Sushil Kumar Mishra

 961. Ms. Chitra Latka

 962. Dr. Bhupesh Taneja

 963. Dr. Parvez Alam

 964. Mr. Mohammad Khursheed Siddiqi

 965. Mr. Wahiduzzaman

 966. Dr. M Asim Azhar

 967. Ms. Ankita Gupta

 968. Mr. Ramesh Chinta

 969. Miss Ankita Shukla

 970. Dr. Nahren Manuel Mascarenhas

 971. Ms. Fatima Tuz Zehra

 972. Ms. Firdaus Zeya

 973. Dr. Gauri Misra

 974. Dr. Rajeev Raman

 975. Mr. Parvez Khan

 976. Dr. Aaria Queen

 977. Dr. G Paul Devadanam

 978. Dr. G Paul Devadanam

 979. Dr. Mohammad Owais

 980. Mr. Md. Zubbair Malik

 981. Dr. Amresh Prakash

 982. Mr. Kundan Kumar

 983. Mrs. Shraddha Sahu

 984. Ms. Richa Arya

 985. Miss Shailza Singh

 986. Dr. Kailas Dashrath Sonawane

 987. Ms. Vibhuti Nandel

 988. Ms. Nidhi Saikhedkar

 989. Miss Meena Kumari

 990. Mr. Upendra Kumar Singh

 991. Mr. Mohammad Aasif Dar

 992. Mr. Akshay Bhatnagar

 993. Mr. Sabab Hasan Khan

 994. Miss Shama Khan

 995. Dr. Laishtram Rajendrakumar Singh

 996. Miss Yama Atri

 997. Miss Meenakshi Tanwar

 998. Dr. Suman Jha

 999. Ms. Deepshikha Verma

 1000. Mr. Himanshu Singh

 1001. Mr. Sandip Kumar Rath

 1002. Ms. Sugandha Singhal

 1003. Ms. Bhawna Singh

 1004. Dr. Mallika Pathak

 1005. Ms. Sumra Shahid

 1006. Dr. Neeraj Sinha

 1007. Dr. Rona Banerjee

 1008. Dr. Sumit Kumar Chaturvedi

 1009. Ms. Manazzah Tasleem

 1010. Dr. Shama Parveen

 1011. Dr. Anwar Ahmed

 1012. Dr. Sanjay Rawat

 1013. Mr. Bhanu Pratap Singh

 1014. Mr. Shahnawaz Ali

 1015. Dr. Rajanish Giri

 1016. Mr. Rishi Bhardwaj

 1017. Mr. Sheetal Sharma

 1018. Dr. Mirfan Qureshi

 1019. Dr. Jay Kant Yadav

 1020. Dr. Malti Sharma

 1021. Ms. Ankita

 1022. Mr. Jayanta Kundu

 1023. Mr. Sandip Karmakar

 1024. Mr. Saurabh Gautam

 1025. Dr. Avinash Singh

 1026. Ms. Lovely Gautam

 1027. Ms. Shivnetra Saha

 1028. Mr. Vishal Nemaysh

 1029. Dr. Seema Joshi

 1030. Mr. Mohd. Ishtikhar

 1031. Ms. Jyotsna Singh

 1032. Ms. Y. Durga Sravani

 1033. Dr. Amit Kumar

 1034. Mr. Md. Abrar Siddiquee

 1035. Dr. Ethayathulla A.S.

 1036. Kirti Shila Sonkar

 1037. Ms. Rubi

 1038. Ms. Khalida Nasreen

 1039. Malik Hisamuddin

 1040. Ms. Priyanka Sinha

 1041. Mr. Mohin Ishrat

 1042. Dr. Aparna Bansal

 1043. Ms. Indrani

 1044. Ms. Meena Bisht

 1045. Ms. Anjeeta Rani

 1046. Ms. Bushra Khan

 1047. Dr. Ajay Kumar Arora

 1048. Dr. Indrakant K Singh

 1049. Dr. Archana Singh

 1050. Mr. Vidya Sagar Pandey

 1051. Ms. Sadaf Fatima

 1052. Mr. Vikash Kumar

 1053. Ms. Sumalata Sonavane

 1054. Mr. Abdullah Naiyer

 1055. Ms. Summaiyya Khan

 1056. Ms. Zeenat Khatoon

 1057. Ms. Sakina Aamir

 1058. Ms. Fauzia Mosarrat Haque

 1059. Ms. Benazir Chishti

 1060. Farheen

 1061. Mr. Awadhesh Kumar Verma

 1062. Mr. Sued Aisaf Ali

 1063. Ms. Sobia Zaidi

 1064. Mr. Ilyas Beg

 1065. Dr. Shafeeque Ahmed Ansari

 1066. Dr. Z A Ansari

 1067. Dr. Amit Kaumar Singh

 1068. Miss Padmapriya Kumar

 1069. Mr. Abhishek Kumar

 1070. Dr. Satish Kumar

 1071. Dr. Komal Sharma

 1072. Mr. Manoranjan Arakha

 1073. Dr. Anju Pappachan

 1074. Miss Divya Nayar

 1075. Dr. Shrikant Chintamani Watawe

 1076. Miss Hemlata Sharma

 1077. Anoop Arunagiri

 1078. Dr. Rajeev Ranjan

 1079. Danish Idrees

 1080. Mr. Vijayakumar R.

 1081. Prof. Vyankatesh Abasaheb Jadhav

 1082. Dr. Banti Ganguly Chakraborty

 1083. Dr. Beena Krishnan

 1084. Mr. Salihu Tijjani Shinkafi

 1085. Dr. Biswa Ranjan Meher

 1086. Mr. Santosh Kumar Kuncha

 1087. Mr. Thippeswamy T G

 1088. Professor Abhay H. Pande

 1089. Dr. Mrs. Nilofar Khan

 1090. Dr. Bipin Kumar Pattnaik

 1091. Dr. Ragothaman M. Yennamalli

 1092. Dr. Bharti Arora

 1093. Dr. Atanu Singh Roy

 1094. Dr. Praveen Kumar Agrawal

 1095. Dr. Rudra Prasad Saha

 1096. Mr. Pankaj Kalita

 1097. Mr. SK. Md. Nasim

 1098. Mr. Pravin Dewangan

 1099. Dr. Tejinder Pal

 1100. Dr. Naresh Niranjan Dhanasekar

 1101. Mr. Mohammad Jafurulla

 1102. Dr. Rajendra Kumar

 1103. Dr. Senthilkumar Rajagopal

 1104. Ms. Anju Meshram

 1105. Dr. Bajarang Vasant Kumbhar

 1106. Dr. Ganesh K Prasanth

 1107. Dr. Bishwajit Kundu

 1108. Dr. M. Prabu

 1109. Dr. R. Nagarajan

 1110. Mr. Akhil Sood

 1111. Dr. Indresh Kumar Maurya

 1112. Dr. Satish Kumar Pandey

 1113. Prof. N. Srinivasan

 1114. Prof. R. Sowadhamini

 1115. Dr. Satyabrata Das

 1116. Dr. Arjit Roy

 1117. Miss Rimpy Kaur Chowhan

 1118. Mr. Gowrumayum Suraj Sharma

 1119. Mr. Shashank Ranjan Srivastava

 1120. Ms. Shubhangi Pandey

 1121. Mr. Ankit Gupta

 1122. Dr. Debasisa Mohanty

 1123. Dr. Amit Ghosh

 1124. Ms. Monila Alfred Henry

 1125. Dr. Anupam Nath Jha

 1126. Prof. Shibasish Chowdhury

 1127. Mr. R. Phanindranath

 1128. Dr. C. Ganesh

 1129. Dr. Vikas Jain

 1130. Dr. Radhakrishnan Mahalakshmi

 1131. Mr. Kausik Chakraborty

 1132. Mrs. Swati Singh

 1133. Mr. Prasun Kumar

 1134. Prof. Chandrabhas Narayana

 1135. Dr. Jyotirmayee Dash

 1136. Dr. Md. Hamidur Rahaman

 1137. Dr. Somnath Dutta

 1138. Dr. Nilesh Aghera

 1139. Dr. Ujjwal Rathore

 1140. Dr. Shiv Swaroop

 1141. Dr. Arvind Penmatsa

 1142. Dr. Mahavir Singh

 1143. Mr. Prem Prakash Kushwaha

 1144. Dr. John Vennison

 1145. Simhachalam Ganta

 1146. Mr. Kedar Sharma

 1147. Mrs. Sonu Bisht

 1148. Dr. Yogendra Kumar H Lahir

 1149. Dr. Satish Kumar Pandey

 1150. Prof. Arun Goyal

 1151. Prof. Deepti Bansal

 1152. Ms. Imon Mandal

 1153. Dr. Sandip Pal

 1154. Mr. Gopal Avashthi

 1155. Dr. Deepti Goyal

 1156. Mr. Manoj Kumar

 1157. Prof. Sandip KR Sinha

 1158. Mr. Onkar Nath

 1159. Mr. Bharat Pareek

 1160. Dr. Ravikumar C

 1161. Mr. Ananya Ali

 1162. Dr. Syed Hussain Mir

 1163. Mr. Ashutosh Prince

 1164. Kanti Kusum Yadav

 1165. Mr. Shivprasad Vitthal Patil

 1166. Miss Madhuri Patel

 1167. Dr. Sanjeev Kumar Chandrayan

 1168. Miss Sansrity Sinha

 1169. Mr. Anand Shamkant Ambardekar

 1170. Dr. Neha Kumari

 1171. Dr. Manisha Goel

 1172. Miss Shroddha Bose

 1173. Miss Shubhangi Gupta

 1174. Dr. Gajraj Singh Khushwaha

 1175. Dr. Ranajit Nivrutti Shinde

 1176. Mrs. Navneet Bung

 1177. Ms. Mahima Sharma

 1178. Mr. Prateek Jain

 1179. Ms. Neetu Singh Yadav

 1180. Ms. Debapriya Das

 1181. Dr. Sourav Singha Roy

 1182. Miss Reema Bajaj

 1183. Miss Geetika Verma

 1184. Miss Ekta Sachdeva

 1185. Miss Deepali Gupta

 1186. Ms. Pragya Tiwari

 1187. Dr. Pankaj Prabhakar

 1188. Dr. Rajesh Kumar

 1189. Miss Varsh Jain

 1190. Dr. Jasmeet Kaur

 1191. Prof. Jayant Udgaonkar

 1192. Dr. Neelanjana Sengupta

 1193. Miss Hiya Lahiri

 1194. Miss Mansi Garg

 1195. Dr. Monika Sharma

 1196. Miss Ria Biswas

 1197. Miss Bhawna Chari

 1198. Dr. Nitesh Kumar Poddar

 1199. Dr.Dipanjan Chakraborty

 1200. Dr. Jyoti Tomar

 1201. Dr. Goutam Sheet

 1202. Dr. Sabyasachi Rakshit

 1203. Dr. Abhishek Chaudhuri

 1204. Dr. Samrat Mukhopadhyay

 1205. Dr. Shravan Kuma Mishra

 1206. Dr. Shashi Bhushan Pandit

 1207. Dr. Kausik Chattopadhyay

 1208. Miss Reema Kathuria

 1209. Miss Nidhi Kundu

 1210. Dr. Jagmohan Singh

 1211. Dr. Ramya TNC

 1212. Dr. Barnali Chaudhuri

 1213. Dr. Krishan Gopal

 1214. Dr. Deepak Sharma

 1215. Dr. Manoj Kumar

 1216. Dr. Ashish

 1217. Dr. S. Kumaran

 1218. Dr. Dipak Dutta

 1219. Suruchi Sing

 1220. Mr. Adarsh Kumar

 1221. Ms. Ritika Srivastava

 1222. Prof. Somdatta Sinha

 1223. Dr. Samir Kumar Biswas

 1224. Dr. Mrs. Phalguni Bhattacharyya

 1225. Dr. Amitava Ghosh

 1226. Dr. Sinjan Choudhary

 1227. Mr. Jineetkumar B Gawad

 1228. Dr. Ashok Palaniappan

 1229. Dr. K.M. Saravanan

 1230. Mrs. Parul Mishra

 1231. Dr. M. Kannan

 1232. Dr. Suma Mohan S

 1233. Dr. L. Ramya

 1234. Mr. Mohd. Faizan Siddiqui

 1235. Ms. Debika Datta

 1236. Mr. Gaurav Pandey

 1237. Dr. Shubhra Ghosh Dastidar

 1238. Prof. Aditya Sharma

 1239. Prof. Venkatesh Chelvam

 1240. Mr. Vikram Dalal

 1241. Mrs. Neha Singh

 1242. Dr. Thongam Gomti Devi

 1243. Mr. Sridhar Hariharaputran

 1244. Dr. Safdar Ali

 1245. Dr. Mehboob Hoque

 1246. Prof. Sandhya Koushika

 1247. Dr. Rituparna Sinha Roy

 1248. Dr. Deepak Thankappan Nair

 1249. Professor G. Narahari Sastry

 1250. Dr. Bharathwaj Sathyamoorthy

 1251. Dr. Umapathi Reddicherla

 1252. Ms. Sayani Das

 1253. Dr. Radhey Shyam Kaushal

 1254. Dr. Arnab Bhattacherjee

 1255. Mrs. Pinki Dey

 1256. Mr. Mandar D Bopardikar

 1257. Mr. Anustup Chakraborty

 1258. Mr. Anupam Mondal

 1259. Dr. Jhimli Bhattacharyya

 1260. Miss Ananya Rakshit